Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες Σ.Δ. 20/2017 Αγορά υπηρεσιών ελαιοχρωματιστή για καθορισμένο χρονικό διάστημα

21/02/2017

Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματιστή για καθορισμένο χρονικό διάστημα με αντικείμενο τον εξωραϊσμό Τ/Κ ιδιοκτησίας υποστατικών με άμεση έναρξη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης και για εκτιμώμενη περίοδο έξι μηνών. 

Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο με τους όρους της προσφοράς.