Διαγωνισμός (αρ. 6/2016) για την παροχή υπηρεσιών Επιθεωρητή εργοταξίου για την Ανακαίνιση του Μαρκιδείου Θεάτρου και του περιβάλλοντος χώρου

11/05/2016

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Επιθεωρητή Εργοταξίου για το έργο της Ανακαίνισης του Μαρκιδείου Θεάτρου και του περιβάλλοντος χώρου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου, τηλ. 26822354 ή από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required