Διαγωνισμός (αρ. 9/2016) για εργασίες με εκσκαφείς για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος της Υδατοπρομήθειας

11/05/2016

  1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές  για την παροχή υπηρεσιών με εκσκαφείς (Ντίγκερς).
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy
  3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00.
     

Newsletter Signup

* indicates required