ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΦΟΥ

16/04/2018

Ημερομηνία :  Τετάρτη 18 Απριλίου 2018

Ώρα             :   6.00 μ.μ.

Τόπος          :   Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου (Αίθουσα Καθηγητικού Συλλόγου)

 

Ημερήσια  Διάταξη              

1.   Αδελφοποίηση της Πάφου με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

 

             2.   Χειρισμός θέματος για πολιτική πολυώροφων κτιρίων.

 

             3.   Επικύρωση των πρακτικών των συνεδριών του Σώματος ημερ. 21.2.2018, 28.2.2018, 1.3.2018, 5.3.2018, 13.3.2018 και 19.3.2018.

 

             4.   Έγκριση των εισηγήσεων Επιτροπών που περιέχονται στα πρακτικά των εξής συνεδριών τους:

2.1.   Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 27.2.2018, 13.3.2018 και 20.3.2018

2.2.   Επιτροπής Πολεοδομίας, Τεχνικών Θεμάτων και Υδροδότησης ημερ. 2.3.2018, 7.3.2018, 21.3.2018 και 28.3.2018

2.3.   Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 22.2.2018

2.4.   Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού ημερ. 8.3.2018, 12.3.2018, 26.3.2018 και 12.4.2018

2.5.   Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης ημερ. 18.1.2018

2.6.   Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας ημερ. 26.3.2018

2.7.   Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Παραλιών ημερ. 29.3.2018.

 

             5.   Ενημέρωση για τις αποφάσεις Επιτροπών που περιέχονται στα πρακτικά των εξής συνεδριών τους:

                   3.1. Eκτελεστικής Επιτροπής ημερ. 26.3.2018 και 4.4.2018

                   3.2. Διαχειριστικής Επιτροπής του Βραβείου Δημητράκη και Αγγελικούλας Γ. Στυλιανίδη ημερ. 22.3.2018.

 

             6.   Ενημέρωση - προγραμματισμός για διάφορα θέματα.

 

 

Newsletter Signup

* indicates required