Αιτήσεις για παραχώρηση εποχιακών αδειών διακίνησης άμαξας με άλογα στο παραλιακό μέτωπο.

30/01/2018

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση εποχιακών αδειών διακίνησης άμαξας με άλογα στο παραλιακό μέτωπο το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018.

 

2. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ο Δήμος Πάφου δεν θα δέχεται πλέον αιτήσεις.

 

3. Συναφώς, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

     (α)  Με την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά,

(β) Απόδειξη του ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Πάφου,

(γ)  Βεβαίωση από το γραφείο των κοινωνικών ασφαλίσεων ότι είναι εγγεγραμμένοι  ως αυτοτελώς εργοδοτούμενοι.

(δ) Λευκό ποινικό μητρώο,

 

      Εννοείται ότι οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν ασφαλιστικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης και πιστοποιητικά των κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπο­ρούν να αποτείνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, τηλ. 26822562,  99647737.

Newsletter Signup

* indicates required