Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πρασίνου

16/01/2018

1. Ο Δήμος Πάφου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 9.12.2017, κατά σειράν επιτυχίας των υποψηφίων οι οποίοι παρακάθισαν σ’αυτή:

 

 

 

 

ΑΡ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑ  ΤΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

(100 μονάδες)

 

 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

ΝΕΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

(30 μον.)

 

ΕΙΔΙΚΟ  ΘΕΜΑ

(50 μον.)

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

(20 μον.)

 

1.

ΛΠ28

23,00

20,00

13,50

56,50

Επιτυχία

2.

ΛΠ13

23,50

20,00

10,50

54,00

Επιτυχία

3.

ΛΠ30

19,00

20,00

14,00

53,00

Επιτυχία

4.

ΛΠ24

29,25

16,25

17,50

63,00

Αποτυχία

5.

ΛΠ36

28,00

18,75

16,00

62,75

Αποτυχία

6.

ΛΠ34

25,00

13,75

17,25

56,00

Αποτυχία

7.

ΛΠ22

20,75

15,00

18,00

53,75

Αποτυχία

8.

ΛΠ16

22,25

17,50

13,75

53,50

Αποτυχία

9.

ΛΠ14

25,00

12,50

15,50

53,00

Αποτυχία

10.

ΛΠ9

23,50

13,75

15,25

52,50

Αποτυχία

11.

ΛΠ15

24,75

15,00

10,75

50,50

Αποτυχία

12.

ΛΠ2

19,00

17,50

13,25

49,75

Αποτυχία

13.

ΛΠ18

16,50

23,75

7,25

47,50

Αποτυχία

14.

ΛΠ19

16,00

18,75

11,50

46,25

Αποτυχία

15.

ΛΠ32

23,00

8,75

14,50

46,25

Αποτυχία

16.

ΛΠ7

21,25

11,25

13,25

45,75

Αποτυχία

17.

ΛΠ12

21,00

12,50

12,00

45,50

Αποτυχία

18.

ΛΠ23

18,00

11,25

16,25

45,50

Αποτυχία

19.

ΛΠ1

21,50

15,00

8,50

45,00

Αποτυχία

20.

ΛΠ4

14,50

23,75

6,75

45,00

Αποτυχία

21.

ΛΠ5

21,50

13,75

9,00

44,25

Αποτυχία

22.

ΛΠ6

20,75

15,00

8,50

44,25

Αποτυχία

23.

ΛΠ25

22,50

10,00

9,75

42,25

Αποτυχία

24.

ΛΠ11

17,50

18,75

4,00

40,25

Αποτυχία

25.

ΛΠ10

20,50

12,50

6,75

39,75

Αποτυχία

26.

ΛΠ3

7,50

11,25

7,75

26,50

Αποτυχία

 

 

2. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των υπό αναφοράν Νόμων:

    (α) ″Eπιτυχών″ σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον.

     (β) Στην προφορική εξέταση που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης, θα κληθούν οι τρεις πρώτοι κατά σειράν βαθμολογικής κατάταξης επιτυχόντες υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι αυτοί θα ειδοποιηθούν σχετικά με προσωπική επιστολή.

 

 

 

16 Ιανουαρίου 2018

Newsletter Signup

* indicates required