ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΦΟΥ

27/11/2017

1.  Πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτική Μηχανική). Το θέμα, το οποίο συζητήθηκε στις συνεδρίες του Σώματος ημερ. 6.11.2017 και 9.11.2017, επαναφέρεται προς λήψη τελικής απόφασης.  

2.  Υποβολή στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας των τελικών λογαριασμών του Δήμου για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2013 και 31.12.2014 και των επιστολών διαβεβαιώσεων για τον έλεγχο των εν λόγω λογαριασμών. 

3.  Αλλαγές στους Συντονιστές Σύμβασης και στη σύνθεση της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων λόγω της αποχώρησης από τη Δημοτική Υπηρεσία δύο Λειτουργών Τεχνικών Υπηρεσιών.

4.  Παραίτηση από τη Δημοτική Υπηρεσία Λογιστικού Λειτουργού με καθεστώς εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου.

5.  Πρόταση του αδειούχου χρήσεως του καφενείου στα Οθωμανικά Λουτρά για τερματισμό της άδειας χρήσεως του καφενείου στα Οθωμανικά Λουτρά έναντι της διαγραφής των οφειλόμενων στον Δήμο μισθωμάτων.

6.  Ενημέρωση – προγραμματισμός για διάφορα θέματα.

Newsletter Signup

* indicates required