ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

02/11/2017

Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, προσφέρει  μαθήματα  Ελληνικών για υπηκόους τρίτων χωρών. Τα μαθήματα ξεκίνησαν την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Μαθήματα Ελληνικών για Υπηκόους Τρίτων Χωρών» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα μαθήματα  προσφέρονται δωρεάν μαθήματα σε 24  άτομα που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο και είναι υπήκοοι χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Newsletter Signup

* indicates required