Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών από Σύμβουλο για διοικητική υποστήριξη

09/06/2016

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών από Σύμβουλο για διοικητική υποστήριξη με αντικείμενο τις υποχρεώσεις του Δήμου Πάφου σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της περιόδου 2014-2020.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

3. Oι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 24 Ioυνίου 2016.

Newsletter Signup

* indicates required