Διαγωνισμός (αρ. ΣΔ 73/2017) για αγορά υπηρεσιώνΦροντιστή του Γηπέδου Μουττάλου

05/09/2017

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την αγορά υπηρεσιών Φροντιστή του Γηπέδου Μουττάλου για περίοδο δύο χρόνων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου (τηλ. 26822354).

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00.

Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τους όρους του διαγωνισμού