Απασχόληση αδιόριστων εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα του Δήμου Πάφου «Μαζί Ανοικτή Κοινωνία»

10/05/2017

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του και ειδικότερα με στόχο τη στήριξη των παιδιών υπηκόων τρίτων χώρων, ο Δήμος Πάφου θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Μαζί Ανοικτή Κοινωνία», πρόγραμμα βοήθειας στη σχολική εργασία για παιδιά δημοτικού υπηκόων τρίτων χωρών.

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί κάθε Σάββατο για τρείς ώρες, τους μήνες που εμπίπτουν στο σχολικό έτος.

Για κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ο Δήμος δέχεται αιτήσεις για την αγορά υπηρεσιών από αδιόριστους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 16 Μαΐου 2017, ώρα 12.00μ.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Μέριμνας λειτουργό του Δήμου κ. Άντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη, στο τηλ. 26822854. Το σχετικό έντυπο αίτησης μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.