ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΑΘΛΟΥ

19/04/2017

ΑΓΩΝΑΣ  ΔΙΑΘΛΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΑ ΠΑΦΟΥ

4.00 Μ.Μ. 

 

ΑΓΩΝΑΣ  ΤΡΙΑΘΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΑ ΠΑΦΟΥ

8.00 Π.Μ.